wrapper

Tiêu điểm

Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2017, Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì 2017-2022.

Một số hình ảnh đại hội:

 

Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội

Ban Chấp hành nhiệm kì 2017-2022

Bình luận