wrapper

Tiêu điểm

Công văn số: 278/SGDĐT-KTKĐCLGD

V/v Danh sách các vùng ưu tiên xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ và tuyển sinh các cấp học năm học 2017 (ban hành ngày: 27/3/2017)

++ Chi tiết

Công văn số: 860/SGDĐT-GDTrH

Về việc Hướng dẫn dạy học các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Thể dục và GDQP, năm học 2016 - 2017 (ban hành ngày: 06/10/2016)

++ Chi tiết

Công văn số: 781/SGDĐT-GDTrH

Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, từ năm học 2016 - 2017 (ban hành ngày: 15/9/2016)

++ Chi tiết

Công văn số: 190/SGDĐT-CTHSSVPC

Về việc thông tin hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa (ban hành ngày: 22/6/2015)

++ Chi tiết