wrapper

Tiêu điểm

Administrator

Administrator

Lịch công tác tuần 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

( Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI

(29/4/2019)

Nghỉ lễ

 

Nghỉ lễ

 

BA

(30/04/2019)

Nghỉ lễ

 

Nghỉ lễ

 

(01/05/2019)

Nghỉ lễ

 

Nghỉ lễ

 

NĂM

(02/05/2019)

 

 

 

SÁU

(03/05/2019)

 

 

BẢY

(04/05/2019)

 

 

CHỦ NHẬT

(05/05/2019)

Dạy bù, học bù và đi làm bù Sáng thứ  Hai (T1 không chào cờ. Học từ tiết 1 đến tiết 4. Chuyển tiết 2 lên tiết 1, tiết 3 lên tiết  2…)

Dạy bù, học bù và đi làm bù Chiều thứ  Hai (Tiết 5 học sinh nghỉ, không chào cờ)

 

++ Chi tiết

Lịch công tác tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

( Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI

(22/4/2019)

T1: Sinh hoạt đầu tuần 32

 

T5: Sinh hoạt đầu tuần 32

 

BA

(23/04/2019)

- Thầy Phú đi họp Sở GD

- Thành Đoàn kiểm tra công tác Đoàn ( Thầy Hoành và cô Thu tham dự)

 

(24/04/2019)

Cô Thu đi công tác : từ 24/4 đến 26/4

 

 

NĂM

(25/04/2019)

 

14g10: Họp cơ quan

 

 

SÁU

(26/04/2019)

 

 

BẢY

(27/04/2019)

 

 

 

++ Chi tiết