wrapper

Tiêu điểm

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ


 • Hiệu trưởng: Huỳnh Ngọc Phú

  Họ và tên: Huỳnh Ngọc Phú

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

  Chức vụ: Hiệu trưởng

  Điện thoại liên hệ: 02573851087

  Thư điện tử: hnphu.thpt.pbc@phuyen.edu.vn

   

   


 • Phó Hiệu trưởng: Trần Viết Hoành

  Họ và tên: Trần Viết Hoành

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn

  Chức vụ: P. Hiệu trưởng

  Điện thoại liên hệ: 02573559587

  Thư điện tử:  tvhoanh.ntt@phuyen.edu.vn

   

   


 • Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Thu

 • Họ và tên: Trần Thị Thanh Thu

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa lý

  Chức vụ: P. Hiệu trưởng

  Điện thoại liên hệ: 02573559587

  Thư điện tử: