wrapper

Tiêu điểm

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ


 • Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Sơn

  Họ và tênNguyễn Thanh Sơn

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lí, cử nhân Vật lí

  Chức vụ: Hiệu trưởng

  Điện thoại liên hệ: 02573851087

  Thư điện tửntson.ntt @phuyen.edu.vn

   

   


 • Phó Hiệu trưởng: Trần Viết Hoành

  Họ và tên: Trần Viết Hoành

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn

  Chức vụ: P. Hiệu trưởng

  Điện thoại liên hệ: 02573559587

  Thư điện tử:  tvhoanh.ntt@phuyen.edu.vn

   

   


 • Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Thu

 • Họ và tên: Trần Thị Thanh Thu

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

  Chức vụ: P. Hiệu trưởng

  Điện thoại liên hệ: 02573559587

  Thư điện tử: