wrapper

Tiêu điểm

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Địa chỉ: 147 Ngô Gia Tự , KP2 , P. Phú Đông, TP. Tuy Hòa , Phú Yên.
Điện Thoại: 02573851087                                                                                                            -------oOo-------
Cập nhật ngày 25/8/2017

CẤP ỦY ĐẢNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ

   

  Trần Viết Hoành

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn

  Chức vụ: P. Bí thư

  Điện thoại liên hệ: 02573559587

  Thư điện tử:  tvhoanh.ntt@phuyen.edu.vn

  [/acc_item]

 • Đảng ủy viên: Nguyễn Thị Liên

  Họ và tên: Nguyễn Thị Liên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa

  Chức vụ: Đảng ủy viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: ntlien.ntt @phuyen.edu.vn

 • Đảng ủy viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

  Trình độ chuyên mônCử nhân Toán

  Chức vụĐảng ủy viên

  Điện thoại liên hệ

  Thư điện tử: ntttam.ntt @phuyen.edu.vn

 • Đảng ủy viên: Trần Thị Như Phương

  Họ và tên: Trần Thị Như Phương

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

  Chức vụĐảng ủy viên

  Điện thoại liên hệ: ...

  Thư điện tử: