wrapper

Tiêu điểm

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ

 Đại Hội CĐCS lần thứ nhất ( nhiệm kì 1995- 1997) tổ chức vào tháng 9/1995 có 18 CĐV tham dự. Đại hội tiếp tục tín nhiệm và bầu đồng chí Lê Văn Hoàng làm Chủ tịch. Đại hội CĐCS lần thứ hai( nhiệm kì 1997- 2000) có 21 đại biểu tham dự, đồng chí Hoàng Ngọc Thủy được bầu làm chủ tịch. Đại hội III( nhiệm kì 2000- 2002) có 26 đại biểu tham dự, đồng chí Huỳnh Văn Khánh  (nay là phó hiệu trường trường THPT Ngô Gia Tự) được bầu làm chủ tịch. Đại hội IV( 2002- 2005) có 35 đại biểu tham dự và đồng chí Trần Viết Hoành được bầu làm chủ tịch. Đại hội V( 2005- 2007) có 38 đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Sê ( nay là Chủ tịch công đoàn trường THPT Nguyễn Trãi) làm chủ tịch. Đại hội VI ( 2007-2010) có 41 đại biểu tham dự, đồng chí Hoàng Ngọc Thủy tiếp tục được tín nhiệm làm chủ tịch nhưng giữa nhiệm kì do tình hình sức khỏe không cho phép nên đồng chí Nguyễn Thị Liên là ủy viên ban chấp hành được tín nhiệm và có quyết định giữ vai trò chủ tịch CĐCS từ tháng 2/2007. Ngày 21/08/2017 Đại hội Công đoàn nhiệm kì 2017-2022 đồng chí Lê Công Tráng được bầu làm Chủ tịch Công đoàn, tiếp tục lãnh đạo tổ chức với những nhiệm vụ mới.
 

-------oOo-------

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ NHIỆM KÌ 2017-2022

 • Chủ tịch: Lê Công Tráng

  Họ và tên: Lê Công Tráng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học

  Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: lctrang.ntt @phuyen.edu.vn

 • P. Chủ tịch: Võ Thị Ngọc Giàu

  Họ và tên: Võ Thị Ngọc Giàu

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch Sử

  Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Nguyễn Thị Huỳnh Mai

  Họ và tên: Nguyễn Thị Huỳnh Mai

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Đỗ Thị Ngọc Ánh

  Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Ánh

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Võ Thị Thu Vân

  Họ và tên:  Thị Thu Vân

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Huỳnh Văn Tùng

  Họ và tên: Huỳnh Văn Tùng

  Trình độ chuyên môn: Đại học

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Nguyễn Thị Uyên Chi

  Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên Chi

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

-------oOo-------