wrapper

Tiêu điểm

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Đoàn trường THPT Nguyễn Trường Tộ được thành lập từ đầu tháng 9 năm 1995. Từ buổi đầu thành lập tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Chi Bộ, Ban Giám Hiệu nhà trường luôn luôn quan tâm lãnh đạo, hổ trợ và tạo mọi điền kiện thuận lợi cho Đoàn Trường hoạt động. Đoàn trường không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tiếp bước truyền thống của tuổi trẻ Thành phố Tuy Hòa, tuổi trẻ trường THPT Nguyễn Trường Tộ tiếp tục phát huy trên mọi lĩnh vực học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào.

-------oOo-------

BAN THƯỜNG VỤ

ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ, NHIỆM KỲ 2018-2019

 • Bí thư: Trịnh Thị Quỳnh Trâm

  Họ và tên: Trịnh Thị Quỳnh Trâm

  Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

  Chức vụ: Bí thư

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Phó Bí thư: Trần Đăng Quang

  Họ và tên: Trần Đăng Quang

  Trình độ chuyên môn: Đại học Vật lí

  Chức vụ: Phó bí thư Đoàn trường

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Phó Bí thư: Nguyễn Thị Minh Thanh

  Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thanh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh

  Chức vụ: P. Bí thư Đoàn trường

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: @phuyen.edu.vn

 • Ủy viên: Trần Thị Kim Liên

  Họ và tên: Trần Thị Kim Liên

  Trình độ chuyên môn: Y tế

  Chức vụ: y viên Ban thường vụ

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Vũ Thị Ngọc Thanh

  Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Thanh

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: y viên Ban thường vụ

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: ...