wrapper

Tiêu điểm

HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ

Chưa cập nhật nội dung

Cập nhật ngày 25/6/2014

-------oOo-------

BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ

 • Chủ tịch: Huỳnh Ngọc Phú

  Họ và tên: Huỳnh Ngọc Phú

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

  Chức vụ: Chủ tịch

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: hngphu.pbc @phuyen.edu.vn

 • P. Chủ tịch: Huỳnh Văn Thống

  Họ và tên: Huỳnh Văn Thống

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn

  Chức vụ: P. Chủ tịch

  Điện thoại liên hệ: 

  Thư điện tử:

 • Thư ký: Lê Thanh Tâm

  Họ và tên: Lê Thanh Tâm

  Trình độ chuyên môn: Cử  nhân quốc phòng

  Chức vụ: Thư ký

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Thủ quỹ: Lê Thị Thu Hằng

  Họ và tên: Lê Thị Thu Hằng

  Trình độ chuyên môn: Văn thư

  Chức vụ: Thủ quỹ

  Điện thoại liên hệ: 02573851169

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Nguyễn Thanh Quý

  Họ và tên: Nguyễn Thanh Quý

  Trình độ chuyên môn:

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:


 • Kế toán: Đỗ Ngọc Ánh

 • Họ và tên: Đỗ Ngọc Ánh

  Trình độ chuyên môn: Kế toán

  Chức vụ: Kế toán

  Điện thoại liên hệ: 02573851169

  Thư điện tử: