wrapper

Tiêu điểm

BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ

 • Trưởng ban: Phan Tấn Tú

  Họ và tên: Phan Tấn Tú

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

  Chức vụ: Trưởng ban

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • P. Trưởng ban: Trần Thị Xinh

  Họ và tên: Trần Thị Xinh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

  Chức vụ: Phó ban

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: ttxinh.ntt @phuyen.edu.vn

 • Ủy viên: Nguyễn Quốc Toản

  Họ và tên: Nguyễn Quốc Toản

  Trình độ chuyên môn: GDTC

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: nqtoan.ntt @phuyen.edu.vn