wrapper

Tiêu điểm

TỔ VĂN PHÒNG

(Nội dung đang cập nhật)
Cập nhật ngày 25/8/2017

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN

 • Tổ trưởng: Lê Thị Thu Hằng

  Họ và tên: Lê Thị Thu Hằng

  Trình độ chuyên môn: .....

  Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ

  Điện thoại liên hệ: 02573851169

  Thư điện tử: 

 • Hiệu trưởng: Huỳnh Ngọc Phú

  Họ và tên: Huỳnh Ngọc Phú

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Hiệu trưởng

  Điện thoại liên hệ: ...

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Kế toán: Đỗ Thị Ngọc Ánh

  Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Ánh

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: Kế toán

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Nhân viên phòng máy: Nguyễn Thị Thuận

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Nhân viên phòng máy

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Y tế: Trần Thị Kim Liên

  Họ và tên: Trần Thị Kim Liên

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Y tế

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Phụ trách thiết bị: Nguyễn Thị Hoa Sen

  Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa Sen

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Phụ trách thiết bị

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Thư viện: Nguyễn Thị Thiết

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thiết

  Trình độ chuyên môn: .....

  Chức vụ: Thư viện

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Bảo vệ: Lê Ngọc

  Họ và tên: Lê Ngọc

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: Bảo vệ

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: ......@phuyen.edu.vn

 • Bảo vệ: Lê Của

  Họ và tên: Lê Của

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: Bảo vệ - Tổ phó

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Nhân viên: Nguyễn Thị Lan

  Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

  Trình độ chuyên môn:

  Chức vụ: Nhân viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: