wrapper

Tiêu điểm

TỔ VẬT LÍ - HÓA HỌC - CÔNG NGHỆ

(Nội dung đang cập nhật)
Cập nhật ngày 25/8/2017

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN

 • Tổ trưởng: Lưu Lê Quang Hiển

  Họ và tên: Lưu Lê Quang Hiển

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Chức vụ: Tổ trưởng

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: luuquanghien @gmail.com

 • Tổ phó: Lê Công Tráng

  Họ và tên: Lê Công Tráng

  Trình độ chuyên môn: .....

  Chức vụ: Tổ phó

  Điện thoại liên hệ: ...

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Phạm thị Trang Anh

  Họ và tên: Phạm thị Trang Anh

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Nguyễn Thị Liên

  Họ và tên: Nguyễn Thị Liên

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: ntlien.ntt @phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Lê Thị Xuân Ngân

  Họ và tên: Lê Thị Xuân Ngân

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Trần Đăng Quang

  Họ và tên: Trần Đăng Quang

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viênị: Nguyễn Thị TrúcLinh

  Họ và tên: Nguyễn Thị Trúc Linh

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Vũ Thị Ngọc Thanh

  Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Thanh

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: