wrapper

Tiêu điểm

TỔ NGỮ VĂN

(Nội dung đang cập nhật)
Cập nhật ngày 25/8/2017

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN

 • Tổ trưởng: Trần Thị Như Phương

  Họ và tên: Trần Thị Như Phương

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Chức vụ: Tổ trưởng

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Tổ phó: Lê Thị Nhung A

  Họ và tên: Lê Thị Nhung A

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Chức vụ: Tổ phó

  Điện thoại liên hệ: ...

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Trần Viết Hoành

  Họ và tên: Trần Viết Hoành

  Trình độ chuyên môn: thạc sĩ

  Chức vụ: P. Hiệu trưởng

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: tvhoanh.ntt@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Huỳnh Văn Thống

  Họ và tên: Huỳnh Văn Thống

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: @phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Trần Thị Xinh

  Họ và tên: Trần Thị Xinh

  Trình độ chuyên môn: cử nhân

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viênị: Lê Thị Nhung B

  Họ và tên: Lê Thị Nhung B

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn