wrapper

Tiêu điểm

TỔ TIẾNG ANH

(Nội dung đang cập nhật)
Cập nhật ngày 25/8/2017

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN

 • Tổ trưởng: Trương Thanh Tùy

  Họ và tên: Trương Thanh Tùy

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Chức vụ: Tổ trưởng

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Tổ phó: Nguyễn Thị Uyên Chi

  Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên Chi

  Trình độ chuyên môn: .....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ...

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Nguyễn Thị Hồng Hải

  Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hải

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Nguyễn Thị Phương Chi

  Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Chi

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Nguyễn Thị Minh Thanh

  Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thanh

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viênị: Lương Thị Bạch Tuyết

  Họ và tên: Lương Thị Bạch Tuyết

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn