wrapper

Tiêu điểm

TỔ SINH HỌC - THỂ DỤC - QP

(Nội dung đang cập nhật)
Cập nhật ngày 25/8/2017

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN

 • Tổ trưởng: Lê Thanh Tâm

  Họ và tên: Lê Thanh Tâm

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Chức vụ: Tổ trưởng

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Tổ phó: Lê Thị Kim Yến

  Họ và tên: Lê Thị Kim Yến

  Trình độ chuyên môn: .....

  Chức vụ: Tổ phó

  Điện thoại liên hệ: ...

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Huỳnh Văn Tùng

  Họ và tên: Huỳnh Văn Tùng

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Võ Thị Thu Vân

  Họ và tên: Võ Thị Thu Vân

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Trương Phú Hòa

  Họ và tên: Trương Phú Hòa

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Lê Thị Anh Như

  Họ và tên: Lê Thị Anh Như

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn