wrapper

Tiêu điểm

TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ - GDCD

(Nội dung đang cập nhật)
Cập nhật ngày 25/8/2017

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN

 • Tổ trưởng: Hoàng Ngọc Thủy

  Họ và tên: Hoàng Ngọc Thủy

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Chức vụ: Tổ trưởng

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: hnthuy.ntt @phuyen.edu.vn

 • Tổ phó: Võ Thị Minh Huệ

  Họ và tên: Võ Thị Minh Huệ

  Trình độ chuyên môn: .....

  Chức vụ: Tổ phó

  Điện thoại liên hệ: ...

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Võ Thị Ngọc Giàu

  Họ và tên: Võ Thị Ngọc Giàu

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Nguyễn Thị Triều

  Họ và tên: Nguyễn Thị Triều

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Nguyễn Lý Hương

  Họ và tên: Nguyễn Lý Hương

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Nguyễn Thị Minh Gấm

  Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Gấm

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn