wrapper

Tiêu điểm

TỔ TOÁN - TIN

(Nội dung đang cập nhật)
Cập nhật ngày 25/8/2017

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN

 • Tổ trưởng: Đỗ Thanh Tùng

  Họ và tên: Đỗ Thanh Tùng

  Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

  Chức vụ: Tổ trưởng

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Tổ phó: Nguyễn Thị Thanh Tâm

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

  Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

  Chức vụ: Tổ phó

  Điện thoại liên hệ: ...

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Nguyễn Thị Thái Bình

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Nguyễn Thị Huỳnh Mai

  Họ và tên: Nguyễn Thị Huỳnh Mai

  Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viênị: Trần Duy Trí

  Họ và tên: Trần Duy Trí

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ: ....

  Thư điện tử: ....@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Phan Tấn Tú

  Họ và tên: Phan Tấn Tú

  Trình độ chuyên môn: .....

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Trịnh Thị Quỳnh Trâm

  Họ và tên: Trịnh Thị Quỳnh Trâm

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: ......@phuyen.edu.vn

 • Tổ viên: Lê Anh Việt

  Họ và tên: Lê Anh Việt

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Tổ viên: Đào thị Mỹ Duyên

  Họ và tên: Đào Thị Mỹ Duyên

  Trình độ chuyên môn:

  Chức vụ: Tổ viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: