wrapper

Tiêu điểm

Thứ bảy, 25 Tháng 11 2017 00:00

Lịch công tác tháng 8 năm học 2017-2018

Đăng bài: 
Đánh giá
(0 phiếu)

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 - NĂM HỌC 2017- 2018

 

 

Chủ đề: Chào mừng Kỷ niệm Cách mạng Tháng  Tám & Quốc khánh 02/9

1. Họp HĐSP tháng 8

   02/8

HT-HĐSP

2.Tập trung HS thi lại để xem DS thi lại và xin điều chỉnh môn thi ( nếu có)

04/8

HT-HĐKH

     
     

3. HS thi lại nhận đề cương ôn tập và xem lịch ôn tập

07/8

BGH, VP

     
     

4. Ôn tập thi lại theo Lịch CM, GV nộp đề thi lại cho đ/c Hoành

08&09/8

đ/c Hoành, GV ôn tập

6. Thi , chấm thi, tính kết quả và xét duyệt và công bố KQ thi lại

10,11&14/8

BGH,GVCN,VP

     

7. Tập huấn PM kế toán

08-11/8

đ/c Ánh  kế toán

     
     

8.Họp Đảng uỷ thông qua ND, nhân sự và CT ĐH các CB

Chiều 11/8

Đảng uỷ

9. Họp xét TS bổ sung đợt III.

Sáng 11/8

Ban T.Sinh

10. Nghiệm thu các công trình sửa chữa trong hè

Chiều 12/8

BGH, Ban XD

11. Đại Hôi các Chi bộ trực thuộc

14 & 15/8

Đảng uỷ và các CB

12. Biên chế các lớp 12( 5 lớp); K11 (7 lớp) và K10 (6 lớp)

15/8

HT & VP

13. Tập trung HS K10

17/8

PHT,BT đoàn,GVCN K10.

14. Học chính trị &CMNV& phân công công tác NH mới

18&19/8

BGH-HĐSP

15. Chia TKB

26-31/8

Đ/c Hoành, Việt

16. Đại hội công đoàn NK 2017-2022

25/8

Đảng uỷ-CĐ trường

17. Tập trung HS toàn trường ( Sáng K12&11; chiều K10.)

Ngày 27/8

PHT,BT đoàn,GVCN

18. Huấn luyện QS Đối tượng 4 ( theo DS & QĐ của Thành đội)

28-31/8

Đ/c Thống&các đ/ctheo QĐ

18. Lao động vệ sinh và chuẩn bị cho KG năm học mới

31/8 & 01/9

 

19. Lao động vệ sinh, làm khán đài và tập dượt cho Lễ KG

04/9

 

20. Khai giảng năm học 2017-2018.

Sáng 05/9

HT- Toàn trường

 

                                                                                                                                       Tuy Hoà, ngày 02/8/2017

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                               Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem 228 lượt