wrapper

Tiêu điểm

Thứ tư, 06 Tháng 12 2017 00:00

lịch công tác tháng 11 năm học 2017-2018

Đăng bài: 
Đánh giá
(0 phiếu)

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11- NĂM HỌC 2017-2018

 

Chủ đề: Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

BỘ PHẬN

THỰC HIỆN

1. Họp HĐSP.

         02/11

HT-HĐSP

2. Dự  tập huấn môn TD&GDQPAN THPT.

        3/11

đ/c Tâm& Tùng

3.  Kiểm tra toàn diện 7 GV .

06- 11/11

BGH- Ban Ktra &GV

 4. Hội giảng  cấp trường lần I

         09/11

BGH-BGK,CM,VP&GV

5.Tham dự Hội thi Liên hoan tiếng hát giáo viên

 

 

 6. Dự giờ và thao giảng cấp tổ

01-30/11

Các tổ CM

7. Tổ chức  VN, TDTTchào mừng ngày NGVN

      10-19/11

BGH, CĐ, ĐTN

8. Toå chöùc  dạy học tăng buổi cho K12

      01-30/11

BGH- các tổ CM

9. Tổ chức Kỉ niệm  ngaøy NGVN  và  Sô keát TÑ ñôït  I

        19/11

HT- toàn trường

10.  Sinh hoạt HN & HĐNGLL tháng 11

    Theo lịch CM

đ/c Hoành-GVCN

11.Thi vận dụng kiến thức liên môn (HS) và thi

soạn GA dạy học theo chủ đề tích hợp ( GV)

        7-11/11

đ/c Hoành-tổ CM

12. K tra  HĐ của phòng TN, phòng máy VT, công tác bảo vệ

       20-26/11

HT- Ban Ktra NB,VP

13.Phối hợp với TTDN ktra vic hoïc N PT  K11

      20-26/11

đ/c Hoành-GVCN

 14. Kiểm tra việc thực hiện nê nếp nội qui của học sinh

      22-30/11

HT- Ban TĐ, ĐTN

15. Kiểm tra  sổ điểm chính và việc kiểm tra đánh giá thường xuyên   đối với HS

    27/11-02/12

Đ/c Hoành-tổ CM&VP

 

 

 

 

 

                                                 HIỆU TRƯỞNG

Đã xem 617 lượt