wrapper

Tiêu điểm

SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

  

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học  2017 – 2018

 Khối 12: 6 phòng ; Khối 11: 10 p;  Khối 10; 8p

 

Ngày kiểm tra,

giờ làm việc

Khối lớp

Môn

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Ghi chú

 

 

Thứ 3,ngày 02/01/2018

Sáng, làm việc từ 7 giờ

KHỐI 10

Vật lý

(Tr.Ng)

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Đề Sở

KHỐI 10

Hóa học

Tr.Ng+TL

45 phút

8 giờ 55

9 giờ 00

Đề Sở

KHỐI 12

VĂN - TL

120 PHÚT

7 giờ 25

7 giờ 30

ĐỀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

Chiều, làm việc từ 13 giờ

KHỐI 11

Lịch sử

Tr.Ng+TL

45 phút

13giờ25

13giờ30

Đề Sở

KHỐI 11

Địa lí

Tr.Ng+TL

45 phút

14giờ55

15giờ00

Đề Sở

 

Thứ 4,ngày

03/01/2018 

 

 

Sáng, từ 7 giờ

KHỐI 10

Sinh học

Tr.Ng

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Đề Sở

KHỐI 10

VĂN - TL

90 PHÚT

8 giờ 45

8 giờ 50

ĐỀ TRƯỜNG

KHỐI 12

TOÁN

Tr.ng

90 PHÚT

7 giờ 25

7 giờ 30

ĐỀ TRƯỜNG

KHỐI 12

ANH

Tr.ng

60 phút

9 giờ 25

9 giờ 30

ĐỀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

Chiều, từ 13 giờ

KHỐI 11

GDCD

Tr.Ng+TL

45 phút

13giờ25

13giờ30

Đề Sở

KHỐI 11

TOÁN

TL

90 PHÚT

14giờ45

14giờ50

ĐỀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5,ngày 04/01/2018

Sáng, từ 7 giờ

 

KHỐI 12

TỔ HỢP MÔN XH

Tr.Ng

150 PHÚT

7 giờ 25

7 giờ 30

ĐỀ TRƯỜNG

KHỐI 10

TOÁN

TL

90 PHÚT

7 giờ 25

7 giờ 30

ĐỀ TRƯỜNG

KHỐI 10

ANH Tr.Ng+TL

45 phút

9 giờ 25

9 giờ 30

ĐỀ TRƯỜNG

Chiều, từ 13 giờ

KHỐI 11

VĂN-TL

90 phút

13giờ25

13giờ30

ĐỀ TRƯỜNG

KHỐI 11

ANH Tr.Ng+TL

45 phút

15giờ25

15giờ30

ĐỀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ngày 18 tháng 12 năm  2017

                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                    Trần Viết Hoành

Tập tin đính kèm:

Bình luận