wrapper

Tiêu điểm

Thông báo 

Những học sinh có tên trong danh sách sau đến Trường THPT Nguyễn Trường Tộ để nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập của năm học 2015-2016 và HK1 Nh 2016-2017. Khi đi nhận tiền nhớ mang theo Chứng minh nhân dân , trường hợp nhận thay(cha, mẹ, anh chị em ruột) phải mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận thay.
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN          
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ          
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
   THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 09/2016/TTLT-BGDĐT -BTC- BLĐTBXH    HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017  
 STT Họ và tên học sinh được  hỗ trợ chi phí học tập Lớp Số tháng Số tiền Số tiền      
      được hỗ trợ 1 tháng được hỗ trợ      
1.  Bùi Thị Thanh Trúc 12E 4 100,000 400,000      
2.  Nguyễn Đình   Đô 10C 4 100,000 400,000      
3.  Nguyễn Thị Mỹ Hiền 10C 4 100,000 400,000      
4.  Nguyễn Quốc  Duy 10C 4 100,000 400,000      
5.  Phú Thị Mỹ Vương 10C 4 100,000 400,000      
6.  Lê Ngọc  Toàn 10D 4 100,000 400,000      
7.  Huỳnh Thị Quyền  Trang 10D 4 100,000 400,000      
8.  Huỳnh Thị Quyền  Trinh 10D 4 100,000 400,000      
9.  Nguyễn Tấn  Mạnh 11A 4 100,000 400,000      
10.  Lê Chí  Tường 11A 4 100,000 400,000      
11.  Dương Thành  Luân 11B 4 100,000 400,000      
12.  Huỳnh Thị Thanh Trúc 11C 4 100,000 400,000      
13.  Nguyễn Ngọc Huệ 11C 4 100,000 400,000      
14.  Đặng Văn  Hữu 11E 4 100,000 400,000      
15.  Nguyễn Ngọc  Thoại 11E 4 100,000 400,000      
16.  Đỗ Văn  Chiến 12A 4 100,000 400,000      
17.  Nguyễn Kim Khôi 12A 4 100,000 400,000      
18.  Phan Thị Thu  Nguyệt 12B 4 100,000 400,000      
19.  Huỳnh Thị  12B 4 100,000 400,000      
20.  Lương Thị  Hòa 12C 4 100,000 400,000      
21.  Huỳnh Thị  Lang 12D 4 100,000 400,000      
22.  Nguyễn Quốc Tiến 12E 4 100,000 400,000      
23.  Huỳnh Đức Trường 12E 4 100,000 400,000      
24.  Nguyễn Cao Vọng An 10B 4 100,000 400,000      
25.  Nguyễn Thị Hồng  Nga 10B 4 100,000 400,000      
  Cộng         10,000,000      
    ( Bằng chữ : Mười triệu đồng chẵn )        
                 
 

Kế toán đơn vị

Đỗ Thị Ngọc Ánh

       

Tuy Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2017            

    HIỆU TRƯỞNG

 Nguyễn Thanh Sơn

Tập tin đính kèm:

Bình luận