wrapper

Tiêu điểm

Tuần

Tuần (45)

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 00:00

Lịch công tác tuần 33

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

( Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI

(29/4/2019)

Nghỉ lễ

 

Nghỉ lễ

 

BA

(30/04/2019)

Nghỉ lễ

 

Nghỉ lễ

 

(01/05/2019)

Nghỉ lễ

 

Nghỉ lễ

 

NĂM

(02/05/2019)

 

 

 

SÁU

(03/05/2019)

 

 

BẢY

(04/05/2019)

 

 

CHỦ NHẬT

(05/05/2019)

Dạy bù, học bù và đi làm bù Sáng thứ  Hai (T1 không chào cờ. Học từ tiết 1 đến tiết 4. Chuyển tiết 2 lên tiết 1, tiết 3 lên tiết  2…)

Dạy bù, học bù và đi làm bù Chiều thứ  Hai (Tiết 5 học sinh nghỉ, không chào cờ)

 

Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 00:00

Lịch công tác tuần 32

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

( Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI

(22/4/2019)

T1: Sinh hoạt đầu tuần 32

 

T5: Sinh hoạt đầu tuần 32

 

BA

(23/04/2019)

- Thầy Phú đi họp Sở GD

- Thành Đoàn kiểm tra công tác Đoàn ( Thầy Hoành và cô Thu tham dự)

 

(24/04/2019)

Cô Thu đi công tác : từ 24/4 đến 26/4

 

 

NĂM

(25/04/2019)

 

14g10: Họp cơ quan

 

 

SÁU

(26/04/2019)

 

 

BẢY

(27/04/2019)

 

 

 

Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 00:00

Lịch công tác tuần 17

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(24/12/2018)

SHĐT ( T1)

Nghiệm thu thiết bị Hóa, Sinh và Tivi

( BGH, Tổ hoặc nhóm trưởng Hóa, Sinh tổ trưởng VP, NV Bảo vệ)

SHĐT ( T5)

BA

(25/12/2018)

 

 

(26/12/2018)

Nhận đề kiểm tra HKI và nhận thưởng phòng chống tham nhũng

 

NĂM

(27/12/2018)

 

 

SÁU

(28/12/2018)

 

Kiểm điểm cấp ủy

BẢY

(29/12/2018)

 

 

 

tải về

Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 00:00

Lịch công tác tuần 16

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 ( Từ ngày 17/12-23/12/2018)

Thứ/ ngày

Sáng

Chiều

HAI

(17/12/2018)

Sinh hoạt đầu tuần ( T1)

Sinh hoạt đầu tuần (T5)

BA

(18/12/2018)

Nhận súng AK:

Tổ trưởng Sinh-TD-GDQP

 

(19/12/2018)

 

 

NĂM

(20/12/2018)

 

Từ tiết 3: Toàn cơ quan học Nghị quyết

SÁU

(21/12/2018)

Thầy Phú đi công tác: Tập huấn về đổi mới chương trình SGK ( 7 ngày)

Đoàn trường giao lưu hát Karaoke với đơn vị kết nghĩa ( Tối)

BẢY

(22/12/2018)

Đoàn trường giao lưu bóng chuyền với đơn vị kết nghĩa

17h00 Đoàn trường và BGH dự kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN

CN

(23/12/2018)

 

 

 

Thứ ba, 11 Tháng 12 2018 00:00

Lịch công tác tuần 15

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 ( Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2918)

 

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

 

HAI/10

 

 

  T1: Sinh hoạt đầu tuần 15

 

 

 

Tiết 5: Sinh hoạt đầu tuần 15.

 

BA/11

 

Nhận thiết bị Hóa Sinh: Tổ trưởng , Tổ phó môn Hóa, Tổ Phó môn Sinh và cán bộ phụ trách thiết bị

 

 

TƯ/12

 

 

 

 

THỨ NĂM 18/13

 

- Các Tổ họp: Đánh giá viên chức 2018 (Nộp hồ sơ vào ngày thứ Hai, 17/12.

- Thầy Phú nghỉ phép 2 ngày.

Các Tổ họp: Đánh giá viên chức 2018 (Nộp hồ sơ vào ngày thứ Hai, 17/12.

 

THỨ SÁU/ 19/14

 

 

Cô Thu đi công tác .

 

 

THỨ BẢY/

20/15

 

 

 

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018 00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018-2019

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(19/11/2018)

 T1 HS các lớp làm vệ sinh

 T5 HS các lớp làm vệ sinh

BA

(20/11/2018)

HS nghỉ học không meeting (do trời mưa) GV, NV nghỉ

Từ 14g00: Gặp mặt ngày 20/11 GV và NV tham dự (HS nghỉ) tại phòng HĐ

(14/11/2018)

 

 

NĂM

(21/11/2018)

 

 

SÁU

(`22/11/2018)

 

 

BẢY

(23/11/2018)

 

 

CN

(24/11/2018)

 

 


 

Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018 00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2018-2019

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(12/11/2018)

 

 

BA

(13/11/2018)

 

 

(14/11/2018)

 

 

NĂM

(15/11/2018)

Thầy Tùng đi công tác

+CĐ tổ chức giao lưu bóng chuyền

+GV, NV có nhu cầu mua tài sản thanh lý 14g00 đến VP để mua đấu giá

SÁU

(`16/11/2018)

Thầy Phú và thầy Tráng đi công tác

Thầy Phú đi công tác

BẢY

(17/11/2018)

T5: GVCN hướng dẫn học sinh làm vệ sinh (không SH CN)

T5: GVCN hướng dẫn học sinh làm vệ sinh (không SH CN)

CN

(18/11/2018)

 

 


 

Thứ tư, 07 Tháng 11 2018 00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2018-2019

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(05/11/2018)

 Sinh hoạt đầu tuần

Thầy Phú đi tập huấn (05-06/11)

Sinh hoạt đầu tuần

8h32’: hoãn việc Giám đốc Sở gặp…

Các tổ, nhóm CM góp ý về hội giảng vào email PHT

BA

(06/11/2018)

Cô Thu đi tập huấn (06-09/11)

 

(07/11/2018)

 

 

NĂM

(08/11/2018)

Thao giảng 20/11 (toàn trường dự)

(xem KHHG…); Các lớp không HG: nghỉ học

Hiệu lệnh: trống (sáng và chiều)

Họp cơ quan từ tiết 3

Học viện ngân hàng tập huấn cho HS K12 về cách sử dụng tài chính cá nhân từ tiết 3

SÁU

(09/11/2018)

 

 

BẢY

(10/11/2018)

 

 

CN

(11/11/2018)

 

 


 

Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2018-2019

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(29/10/2018)

 

 

Các tổ, GVBM xem KH 336 của Sở (BCM)

BA

(30/10/2018)

 

 

(31/10/2018)

Thầy Phú nghỉ phép 4 ngày (31/10-3/11)

 

NĂM

(01/11/2018)

 

14h30’: Họp BGH, TT Lý-Hóa-CN, TT Sinh TDQP, nhóm trưởng Lý-Hóa-Sinh; ND về việc TNH các môn trên

SÁU

(02/11/2018)

 

 

BẢY

(03/11/2018)

 

 

CN

(04/11/2018)

 

 


 

Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2018-2019

Đăng bài:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(29/10/2018)

 

 

Các tổ, GVBM xem KH 336 của Sở (BCM)

BA

(30/10/2018)

 

 

(31/10/2018)

Thầy Phú nghỉ phép 4 ngày (31/10-3/11)

 

NĂM

(01/11/2018)

 

14h30’: Họp BGH, TT Lý-Hóa-CN, TT Sinh TDQP, nhóm trưởng Lý-Hóa-Sinh; ND về việc TNH các môn trên

SÁU

(02/11/2018)

 

 

BẢY

(03/11/2018)

 

 

CN

(04/11/2018)

 

 


 

Page 1 of 4