wrapper

Tiêu điểm

Các bài viết trong: Tháng 10 2016
Thứ sáu, 28 Tháng 10 2016 00:00

Thống kê

THỐNG KÊ CÔNG TÁC THI ĐUA CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA TỪNG NĂM HỌC

STT
Năm học
Tổng số CB, GV, CNV
Danh hiệu thi đua nhà trường
Danh hiệu thi đua cá nhân
TS
BGHGVNV
CSTĐCS
LĐTT
1
2013 - 2014
50
3 45 2
Tiên tiến cấp tỉnh
16  31
2
2014 - 2015
 56  4 44  8
Tiên tiến cấp tỉnh
 08 48
3
2015 - 2016
 54  3 43 8
Tiên tiến cấp tỉnh
 08  51
4
2016 - 2017
58  3 47  8
/
 / /

 


  THỐNG KÊ HỌC SINH VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP QUA TỪNG NĂM HỌC

STT
Năm học
Lớp học
Học sinh
Tốt nghiệp THPT
Đại học
TS
K10
K11
K12
TS
K10
K11
K12
SL
TL(%)
SL
TL(%)
1
2013 - 2014
19
7 6 6
516
209 177 190 183 96,3  54  29,5
2
2014 - 2015
19
6 7 6
500
166 169 165 143 86,7  61  42,4
3
2015 - 2016
19
7 6 6
510
188 156 166 147 88,6  68  46,2
4
2016 - 2017
19
6 7 6
520
192 179 149 / /  /  /