wrapper

Tiêu điểm

Các bài viết trong: Tháng 11 2017
Thứ tư, 29 Tháng 11 2017 00:00

Lịch công tác tuần 13 năm học 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(27/11/2017)

-         SHĐT

-         HT dự trao HB Vừ A Dính

-         SHĐT

BA

(28/11/2017)

 

- Chi bộ 1 hợp 15h00

- Chi bộ 2 họp: 15h

- Chi bộ 3 họp: 16h45

(29/11/2017)

 

- Họp Liên tịch (15h00)

NĂM

(30/11/2017)

- Hiệu trưởng họp tại Sở GD

- Học TKB chiều thứ 6

SÁU

(1/12/2017)

 

- Họp HĐSP (14h15)

- Học TKB chiều thứ 5

BẢY

(2/12/2017)

 

 

CN

(3/12/2017)

 

 

Thứ tư, 29 Tháng 11 2017 00:00

Lịch công tác tuần 12 năm học 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(20/11/2017)

Ngày Nhà giáo Việt Nam

 

BA

(21/11/2017)

- Kiểm tra toàn diện từ 21-25/11

- Đ/c Thống họp tại CTĐ Thành phố

- Hội nghị giao ước thi đua cụm 3

(22/11/2017)

Xem TKB khối chiều

 

NĂM

(23/11/2017)

 

- Bí thư Đảng ủy dự HN giao ban tại Thành ủy

SÁU

(24/11/2017)

 

- Họp Đảng ủy và BGH

BẢY

(25/11/2017)

 

 

CN

(26/11/2017)

 

 

Page 1 of 4