wrapper

Tiêu điểm

Các bài viết trong: Tháng 10 2018
Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(29/10/2018)

 

 

Các tổ, GVBM xem KH 336 của Sở (BCM)

BA

(30/10/2018)

 

 

(31/10/2018)

Thầy Phú nghỉ phép 4 ngày (31/10-3/11)

 

NĂM

(01/11/2018)

 

14h30’: Họp BGH, TT Lý-Hóa-CN, TT Sinh TDQP, nhóm trưởng Lý-Hóa-Sinh; ND về việc TNH các môn trên

SÁU

(02/11/2018)

 

 

BẢY

(03/11/2018)

 

 

CN

(04/11/2018)

 

 


 

Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(29/10/2018)

 

 

Các tổ, GVBM xem KH 336 của Sở (BCM)

BA

(30/10/2018)

 

 

(31/10/2018)

Thầy Phú nghỉ phép 4 ngày (31/10-3/11)

 

NĂM

(01/11/2018)

 

14h30’: Họp BGH, TT Lý-Hóa-CN, TT Sinh TDQP, nhóm trưởng Lý-Hóa-Sinh; ND về việc TNH các môn trên

SÁU

(02/11/2018)

 

 

BẢY

(03/11/2018)

 

 

CN

(04/11/2018)

 

 


 

Thứ ba, 23 Tháng 10 2018 00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(22/10/2018)

 Tuần 9 (29/10): SH đầu tháng 11, toàn thể GV, NV tham dự

 

Xem TKB tăng tiết K11, 10 sáng CN tới. (28/10/2018)

BA

(23/10/2018)

 

 

(24/10/2018)

Văn thư đi tập huấn (2 ngày)

 

NĂM

(25/10/2018)

 

 T3-T4: Họp GV chủ nhiệm

SÁU

(26/10/2018)

 

 

BẢY

(27/10/2018)

GV cập nhật điểm tháng 10

GVCN cập nhật số vắng trong sổ chủ nhiệm

 

CN

(28/10/2018)

 

 


 

Page 1 of 2