wrapper

Tiêu điểm

Các bài viết trong: Tháng 4 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(23/04/2018)

-         SH đầu tuần – tuyên truyền về PC ma túy(toàn trường)

-         Biểu mẫu về TTSP: nhận tại VP

 

BA

(24/04/2018)

GVCN K12 kiểm tra chéo h/sơ ĐKDT(t4+t5); TP: HT, VT+GVCN K12

Lớp 11A, B học bù sáng thứ 2, từ tiết 2(3PP tây). Lớp 11D học bù sáng thứ 3, từ tiết 1 chiều, hai môn TD, QP 11D, GV dạy bù sau…

(25/04/2018)

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

NĂM

(26/04/2018)

GV nộp đề thi HK2 các môn thi tập trung cho đ/c Hoành

Họp HĐSP (15g00)

- Lớp 11E học bù sáng thứ 2; đảo tiết tránh trùng như sau: t1 lý, t2 văn, t3 anh, t4 lý

SÁU

(27/04/2018)

Bộ phận T.Vụ hoàn thành việc

photo đề thi các môn thi TT ( đề trường ra

 

BẢY

(28/04/2018)

BT đoàn gửi b/c kết quả thi đua các lớp hết tuần 32 cho HT tuần 32

 

CN

(29/04/2018)

 

 


 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(16/04/2018)

-         SH đầu tuần

-         GVBM xem cac VB sở về K.tra ôn tập (bảng CM)

 

SH đầu tuần

- Các tổ bộ môn +GVCN K10 lập DS HSG gửi email …( theo KH trường từ HKI)

BA

(17/04/2018)

T5: Ktra vs và trang trí lớp học (Thu, Trâm, Hằng, Tú)

- Đ/c HT, CTCĐ và đ/c Tâm(QP)ktra hồ sơ ở PV Đồng (13g00)

(18/04/2018)

 

 

NĂM

(19/04/2018)

 

Hội nghị học tập, qtriệt ND chđề học tập làm theo gương Bác năm 2018 (15g00) – toàn trường

- Họp BCĐTTSP (sau HN trên

SÁU

(20/04/2018)

 

HT họp về công tác ktra HK2 và thi TN 2018 tại SGD

BẢY

(21/04/2018)

 

Trường NCT ktra h/sơ thi đua trường NTT (HT, CTCĐ, VP

CN

(22/04/2018)

-         Ngày sinh LêNin

-         HS K11thi nghề PT, ngay sau đó đến các phường đăng ký về NVQS

 


 

Page 1 of 3