wrapper

Tiêu điểm

Các bài viết trong: Tháng 9 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(24/09/2018)

 

 

 

BA

(25/09/2018)

 

 

(26/09/2018)

 

 

NĂM

(27/09/2018)

T4, 5 họp liên tịch

-         Từ T3 các tổ HN CBCC

-         Từ 17g00 họp PHHS các lớp

SÁU

(28/09/2018)

 

 

BẢY

(29/09/2018)

 

 

CN

(30/09/2018)

 

 


 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(17/09/2018)

 Họp BGH (9g30)

 

 

BA

(18/09/2018)

 

 

(19/09/2018)

Thầy Tùng, Thầy Trí, Cô Tâm tập huấn casio ở sở GD

 

NĂM

(20/09/2018)

 

-         Chia lớp 10E nhập vào 4 lớp 10A, B, C, D

-         14g10 các tổ chuyên môn cân đối lại số tiết

-         Cô Thanh chuyển 10C, cô P.Chi thôi CN

SÁU

(21/09/2018)

8g00 Th.Phú, th.Hoành họp sở

 

BẢY

(22/09/2018)

 

 

CN

(23/09/2018)

 

 


 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(10/09/2018)

 Chào cờ - SH đầu tuần

Phát động phong trào thi đua và quán triệt luật giao thông (Đ/c Thu)

 

Chào cờ - SH đầu tuần

Phát động phong trào thi đua và quán triệt luật giao thông (Đ/c Thu)

- Họp Lđộng trường (BGH, Đảng ủy, CTCĐ, Btđoàn, với LĐSGD - 14g00)

BA

(11/09/2018)

Làm việc với đoàn ThTra của sgd về ThTra biên chế…BGH, Hằng, Ánh-8g00-PHT)

 

(12/09/2018)

 

 

NĂM

(13/09/2018)

 

Họp GVCN (14g30-BGH, BTĐ, GVCN, Đ/c Hoành chủ trì)

-Họp BCĐhè (Tổng kết công tác hè-BGH, tổ VP.Btđoàn-16g)

SÁU

(14/09/2018)

GVCN gửi giấy mời họp CMHS

Họp HĐSP (14g05)-nghe SGD công bố QĐ luân chuyển hiệu trưởng

GVCN gửi giấy mời họp CMHS

BẢY

(15/09/2018)

T5: Đại hội các chi đoàn và lớp HS

16g45: Liên hoan V/v luân chuyển hiệu trưởng công đoàn chủ trì

T5: Đại hội các chi đoàn và lớp HS

CN

(16/09/2018)

Họp CMHS (K12, 10-7g30-GVCN chủ trì)

Họp CMHS K11 (14g00-GVCN chủ trì)


 

Thứ năm, 06 Tháng 9 2018 00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(03/09/2018)

 Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh

Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh

BA

(04/09/2018)

Xem TKB áp dụng từ 05/09/2018

Hoàn thành mọi công tác chính trị và tập dượt cho Lễ Khai giảng (16g00) – Đ/c Hoành phụ trách

(05/09/2018)

-         KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018 – 2019 (6g45-8g30)

-         Bắt đầu dạy và học từ tiết 3

 

- Họp Đảng ủy mở rộng (Đ/ủy BGH, CTCĐ, BTĐoàn và BTCB2-15g00)

NĂM

(06/09/2018)

 

Họp HĐSP tháng 9 (14g30)

SÁU

(07/09/2018)

 

 

BẢY

(08/09/2018)

 

 

CN

(09/09/2018)