wrapper

Tiêu điểm

Các bài viết trong: Tháng 1 2019
Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019 00:00

Lịch công tác tuần 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

( Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(21/01/2019)

Sinh hoạt đầu tuần 21 và sơ kết học kỳ I (T 1).

-  Học sinh và viên chức toàn trường tham dự.

- Sau Lễ sơ kết HK, dạy và học bình thường theo TKB.

 

 

BA

(22/01/2019)

 

 

(23/01/2019)

 

 

NĂM

(24/01/2019)

 

Tổng vệ sinh toàn trường

SÁU

(25/01/2019)

 

 

BẢY

(26/01/2019)

 

 

CHỦ NHẬT

27/01/2019

 

 

Thứ hai, 14 Tháng 1 2019 00:00

Lịch công tác tuần 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

( Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(14/01/2019)

- Sinh hoạt đầu tuần 20 (Tiết 1)

+ Học sinh và viên chức toàn trường tham dự.

+ Tổng kết Hội KPĐ cấp trường.

-  Dạy và học theo TKB học kỳ II.

SHĐT ( T5)

BA

(15/01/2019)

Từ 8 g 00 : Họp Tổ Văn phòng kiểm tra công tác chuẩn bị sơ kết học kỳ I.

 

(16/01/2019)

BGH kiểm tra sổ đầu bài và sổ điểm các lớp

 

NĂM

(17/01/2019)

 

- 14g00 đến 15 g00: Họp BGH, Đội tự vệ và nhân viên bảo vệ.

- Từ 15 giờ 00: BGH họp với Tổ Chủ nhiệm: Chuẩn bị họp PHHS.

SÁU

(18/01/2019)

 

 

BẢY

(19/01/2019)

 

 

CHỦ NHẬT

20/01/2019

8g00: Họp PHHS khối 12.

14g00: Họp PHHS khối 11 và 10.