wrapper

Tiêu điểm

Administrator

Administrator

Lịch công tác tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

( Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI

(22/4/2019)

T1: Sinh hoạt đầu tuần 32

 

T5: Sinh hoạt đầu tuần 32

 

BA

(23/04/2019)

- Thầy Phú đi họp Sở GD

- Thành Đoàn kiểm tra công tác Đoàn ( Thầy Hoành và cô Thu tham dự)

 

(24/04/2019)

Cô Thu đi công tác : từ 24/4 đến 26/4

 

 

NĂM

(25/04/2019)

 

14g10: Họp cơ quan

 

 

SÁU

(26/04/2019)

 

 

BẢY

(27/04/2019)

 

 

 

++ Chi tiết

Lịch công tác tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

( Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI

(22/4/2019)

T1: Sinh hoạt đầu tuần 32

 

T5: Sinh hoạt đầu tuần 32

 

BA

(23/04/2019)

- Thầy Phú đi họp Sở GD

- Thành Đoàn kiểm tra công tác Đoàn ( Thầy Hoành và cô Thu tham dự)

 

(24/04/2019)

Cô Thu đi công tác : từ 24/4 đến 26/4

 

 

NĂM

(25/04/2019)

 

14g10: Họp cơ quan

 

 

SÁU

(26/04/2019)

 

 

BẢY

(27/04/2019)

 

 

 

++ Chi tiết

Lịch công tác tuần 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

( Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(21/01/2019)

Sinh hoạt đầu tuần 21 và sơ kết học kỳ I (T 1).

-  Học sinh và viên chức toàn trường tham dự.

- Sau Lễ sơ kết HK, dạy và học bình thường theo TKB.

 

 

BA

(22/01/2019)

 

 

(23/01/2019)

 

 

NĂM

(24/01/2019)

 

Tổng vệ sinh toàn trường

SÁU

(25/01/2019)

 

 

BẢY

(26/01/2019)

 

 

CHỦ NHẬT

27/01/2019

 

 

++ Chi tiết