wrapper

Tiêu điểm

Administrator

Administrator

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(12/11/2018)

 

 

BA

(13/11/2018)

 

 

(14/11/2018)

 

 

NĂM

(15/11/2018)

Thầy Tùng đi công tác

+CĐ tổ chức giao lưu bóng chuyền

+GV, NV có nhu cầu mua tài sản thanh lý 14g00 đến VP để mua đấu giá

SÁU

(`16/11/2018)

Thầy Phú và thầy Tráng đi công tác

Thầy Phú đi công tác

BẢY

(17/11/2018)

T5: GVCN hướng dẫn học sinh làm vệ sinh (không SH CN)

T5: GVCN hướng dẫn học sinh làm vệ sinh (không SH CN)

CN

(18/11/2018)

 

 


 

++ Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(05/11/2018)

 Sinh hoạt đầu tuần

Thầy Phú đi tập huấn (05-06/11)

Sinh hoạt đầu tuần

8h32’: hoãn việc Giám đốc Sở gặp…

Các tổ, nhóm CM góp ý về hội giảng vào email PHT

BA

(06/11/2018)

Cô Thu đi tập huấn (06-09/11)

 

(07/11/2018)

 

 

NĂM

(08/11/2018)

Thao giảng 20/11 (toàn trường dự)

(xem KHHG…); Các lớp không HG: nghỉ học

Hiệu lệnh: trống (sáng và chiều)

Họp cơ quan từ tiết 3

Học viện ngân hàng tập huấn cho HS K12 về cách sử dụng tài chính cá nhân từ tiết 3

SÁU

(09/11/2018)

 

 

BẢY

(10/11/2018)

 

 

CN

(11/11/2018)

 

 


 

++ Chi tiết