wrapper

Tiêu điểm

Administrator

Administrator

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(22/10/2018)

 Tuần 9 (29/10): SH đầu tháng 11, toàn thể GV, NV tham dự

 

Xem TKB tăng tiết K11, 10 sáng CN tới. (28/10/2018)

BA

(23/10/2018)

 

 

(24/10/2018)

Văn thư đi tập huấn (2 ngày)

 

NĂM

(25/10/2018)

 

 T3-T4: Họp GV chủ nhiệm

SÁU

(26/10/2018)

 

 

BẢY

(27/10/2018)

GV cập nhật điểm tháng 10

GVCN cập nhật số vắng trong sổ chủ nhiệm

 

CN

(28/10/2018)

 

 


 

++ Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(15/10/2018)

 

 

 

BA

(16/10/2018)

Thầy HT đi công tác

 

(17/10/2018)

 

 

NĂM

(18/10/2018)

 

Từ T3: Các tổ chuyên môn họp tổ thường kỳ tháng 10

SÁU

(19/10/2018)

Thầy Hoành đi công tác

 

BẢY

(20/10/2018)

 

 

CN

(21/10/2018)

 

 


 

++ Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(08/10/2018)

 Áp dụng TKB mới

 

T4-5: ngoại khóa PCTN

BA

(09/10/2018)

 

 

(10/10/2018)

 

 

NĂM

(11/10/2018)

 

13g30: HN VBCC, VC NLĐ

(HS K11 nghỉ học)

 

SÁU

(12/10/2018)

 

 

BẢY

(13/10/2018)

 

 

CN

(14/10/2018)

 

 


 

++ Chi tiết