wrapper

Tiêu điểm

Administrator

Administrator

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(15/10/2018)

 

 

 

BA

(16/10/2018)

Thầy HT đi công tác

 

(17/10/2018)

 

 

NĂM

(18/10/2018)

 

Từ T3: Các tổ chuyên môn họp tổ thường kỳ tháng 10

SÁU

(19/10/2018)

Thầy Hoành đi công tác

 

BẢY

(20/10/2018)

 

 

CN

(21/10/2018)

 

 


 

++ Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(08/10/2018)

 Áp dụng TKB mới

 

T4-5: ngoại khóa PCTN

BA

(09/10/2018)

 

 

(10/10/2018)

 

 

NĂM

(11/10/2018)

 

13g30: HN VBCC, VC NLĐ

(HS K11 nghỉ học)

 

SÁU

(12/10/2018)

 

 

BẢY

(13/10/2018)

 

 

CN

(14/10/2018)

 

 


 

++ Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

(01/10/2018)

 Cô Thu đi c/t: Từ 01/10 – 05/10

 

15-16h ngày 01/10/2018, CB-GV-CNV và HS dự truyên truyền GDPL TTATGT ( Xem KH ở bản tin nhà trường)

BA

(02/10/2018)

 

 

(03/10/2018)

8g30: Nghiệm thu 6 phòng làm việc

 

NĂM

(04/10/2018)

T4, 5 : Họp CB chủ chốt làm tổ chức HN CBCC,VC

Từ T3: T/c Ngoại khóa PCTN

 

SÁU

(05/10/2018)

 

 

BẢY

(06/10/2018)

 

 

CN

(07/10/2018)

 

 


 

++ Chi tiết