wrapper

Tiêu điểm

Administrator

Administrator

Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên

Nhằm giáo dục, tuyên truyền, giải đáp thắc mắc của các đoàn viên, thanh niên về kiến thức sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, các biện pháp tránh thai. Từ đó học sinh sẽ có nhận thức đúng đắn về tình bạn, tình yêu và tình dục để tự hình thành lối sống lành mạnh, có văn hoá.
Sáng nay, thứ 4 (12/12/2018) Đoàn trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã tổ chức buổi tuyên truyền sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục và các biện pháp tránh thai cho đoàn viên thanh niên. 
Buổi tuyên truyền đã diễn ra trong không khí rất sôi sổi và hào hứng.
-> Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền

 

++ Chi tiết

Kế hoạch thi HKI năm 2018-2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

 
 
 

 


Số:       /KH-NTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tuy Hòa, ngày       tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2018 – 2019

 
 

 

 

 

Thực  hiện Kế hoạch số 336/KH-SGDĐT ngày 24/10/2018 “ Kế hoạch kiểm tra tập trung học kỳ I, năm học 2018 – 2019”, trường THPT Nguyễn Trường Tộ triển khai thực hiện như sau:

1.  Thời gian tổ chức kiểm tra: 02 ngày, từ ngày 03- 04/01/2019.

2.  Môn kiểm tra :

Khối 12: đề trường;  các môn  NGỮ VĂN (90 phút - tự luận), TOÁN (90 phút -trắc nghiệm), TIẾNG ANH (45 phút- trắc nghiệm),    

Khối 11: 

Đề Sở: NGỮ VĂN,  TIÊNG ANH,  HÓA HỌC, SINH HỌC

Đề trường: các môn còn lại; không tập trung, giáo viên môn – lớp nào tự kiểm tra môn – lớp đó.

Khối 10:

Đề Sở: TOÁN, VẬT LÝ, LỊCH SỬ, ĐỊA 

Đề trường: các môn còn lại; không tập trung, giáo viên môn – lớp nào tự kiểm tra môn – lớp đó.

3. Lịch kiểm tra:  Theo Kế hoạch số 336/KH-SGDĐT ngày 24/10/2018, trong 02 ngày, từ ngày 03- 04/01/2019.

4. Triển khai thực hiện:

4.1. Tuần 14, từ 03/12/2018; các tổ, nhóm triển khai đề cương cho học sinh các lớp ôn tập thi và hướng dẫn cho các em về nhà tự ôn tập.

+ Các môn Sở ra đề, đề cương bao gồm kiến thức học kỳ I, tính đến hết tuần 17, theo PP chương trình.

Các tổ, nhóm chuyên môn đề xuất với Hiệu trưởng ứng tiền để mua đĩa CD mới, chưa có dữ kiệu và một số trang bị cần thiết bảo đảm cho việc làm đề, bảo mật đề; hoàn thành việc ra đề nộp Sở GD-ĐT theo Kế hoạch số 336/KH-SGDĐT ngày 24/10/2018. Nhà trường đã giao văn bản kế hoạch Sở, ma trận và nhiệm vụ ra đề cho từng bộ môn.

Hình thức đề kiểm tra:

Môn Ngữ Văn: Tự luận

Môn Hóa: 60% trắc nghiệm, 40% tự luận

Các môn còn lại: 70% trắc nghiệm, 30% tự luận

Trước ngày 10/12/2018, các bộ môn nộp đề cho Văn phòng gồm: 01 bản giấy/ đề, hướng dẫn chấm, đáp án chi tiết và một đĩa CD chứa tất cả các đề kiểm tra xuất).

+ Các môn giáo viên trường ra đề, đề cương có giới hạn kiến thức học kỳ I, tính đến trước thời điểm thi, theo PP chương trình. Có đầy đủ ma trận, đáp án theo quy định.

4.2. Tổ trưởng và cá nhân kiểm tra việc thực hiện chương trình để triển khai dạy bù kịp chương trình, đảm bảo hoàn thành chương trình đúng tiến độ trước khi thi tập trung.

4.3. GV bộ môn ôn tập theo TKB tăng tiết, phụ đạo của nhà trường, tiết ôn tập trong PPCTr. Nội dung ôn tập và kiểm tra theo quy định về trắc nghiệm – tự luận của Sở GDĐT;

4.4. Các môn không thi tập trung ở 3 khối lớp, GVBM  bố trí phụ đạo cho đối tượng học sinh yếu, kém vào các chủ nhật sau tuần 14, 15, 16.

Trường sẽ làm TKB riêng cho việc này.

4.5. Kiểm tra các môn không tập trung vào đầu tuần 16 chấm bài, vào điểm theo quy định.;

Sau khi có bài thi:

Phần tự luận, các nhóm khẩn trương chấm bài; chấm tập trung tại trường, đảm bảo tính chính xác, hoàn thành sau thi 4 ngày.

Phần trắc nghiệm: Văn phòng chỉ đạo bộ phận khảo thí  chấm bằng máy.

4.6. Tổ Văn phòng

Chuẩn bị các điều kiện về vật chất, lập danh sách phòng thi (tối đa không quá 30 HS/phòng); đảm bảo ANTT và các nhiệm vụ liên quan trước, trong và sau thời gian kiểm tra. Đề xuất những vấn đề cần thiết liên quan đến kỳ thi để nhà trường giải quyết. Lưu ý việc làm giấy trắc nghiệm đạt chuẩn, thuận lợi cho việc chấm bằng máy.

Thực hiện việc bảo đảm, bảo mật đề. Đóng dấu niêm phong bì đề, chuyển đề cho Sở GD ĐT.

Tổ trưởng Văn phòng cùng với đại diện Ban Giám hiệu nhận đề của  Sở GDĐT  lúc 08 giờ 00, ngày 26/12/2018 kèm theo quyết định của hiệu trưởng.

Sau đó tổ chức in sao đề theo Kế hoạch 336/KH-SGDĐT; theo quyết định của hiệu trưởng, bảo đảm tính bảo mật, chính xác, đầy đủ số lượng, đúng quy trình theo Kế hoạch.

Bộ phận khảo thí làm công tác phục vụ thi. Thực hiện các nhiệm vụ được giao trước, trong và sau thi; chấm phần trắc nghiệm bằng máy, ráp phách, nhập điểm thống kê xong, chậm nhất ngày 12/01/2019; báo cáo về Sở chậm nhất 16/01/2019 ( CV Sở ).

4.7. Thư ký hội đồng

Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, phối hợp với tổ trưởng văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi thẩm định kế hoạch, hiệu trưởng nhà trường sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng coi, Hội đồng chấm kiểm tra học kỳ 1.

 

Nơi nhận:

 - Ban Giám hiệu (triển khai HĐ);

 - Các tổ;

 - Lưu: VT.                                                

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Trần Viết Hoành

                                                     

 

                                                                           

 

 

 

++ Chi tiết

Lịch công tác tuần 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 ( Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2918)

 

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

 

HAI/10

 

 

  T1: Sinh hoạt đầu tuần 15

 

 

 

Tiết 5: Sinh hoạt đầu tuần 15.

 

BA/11

 

Nhận thiết bị Hóa Sinh: Tổ trưởng , Tổ phó môn Hóa, Tổ Phó môn Sinh và cán bộ phụ trách thiết bị

 

 

TƯ/12

 

 

 

 

THỨ NĂM 18/13

 

- Các Tổ họp: Đánh giá viên chức 2018 (Nộp hồ sơ vào ngày thứ Hai, 17/12.

- Thầy Phú nghỉ phép 2 ngày.

Các Tổ họp: Đánh giá viên chức 2018 (Nộp hồ sơ vào ngày thứ Hai, 17/12.

 

THỨ SÁU/ 19/14

 

 

Cô Thu đi công tác .

 

 

THỨ BẢY/

20/15

 

 

 

++ Chi tiết