wrapper

Tiêu điểm

Sở Giáo dục

Sở Giáo dục (21)

Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 00:00

Công văn số: 278/SGDĐT-KTKĐCLGD

Đăng bài:

V/v Danh sách các vùng ưu tiên xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ và tuyển sinh các cấp học năm học 2017 (ban hành ngày: 27/3/2017)

Thứ tư, 07 Tháng 12 2016 00:00

Công văn số: 860/SGDĐT-GDTrH

Đăng bài:

Về việc Hướng dẫn dạy học các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Thể dục và GDQP, năm học 2016 - 2017 (ban hành ngày: 06/10/2016)

Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016 00:00

Công văn số: 781/SGDĐT-GDTrH

Đăng bài:

Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, từ năm học 2016 - 2017 (ban hành ngày: 15/9/2016)

Thứ hai, 22 Tháng 6 2015 00:00

Công văn số: 190/SGDĐT-CTHSSVPC

Đăng bài:

Về việc thông tin hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa (ban hành ngày: 22/6/2015)

Thứ năm, 18 Tháng 6 2015 00:00

Công văn số: 184/SGDĐT-CTHSSVPC

Đăng bài:

Về việc thông tin hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa (ban hành ngày: 17/6/2015)

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Công văn số: 637SGDĐT-VP

Đăng bài:

V/v Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, (ban hành ngày 04/11/2013)

Căn cứ luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 của Bộ nội vụ về thời hạnbảo quản hồ sơ ....

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Văn bản số: 1072/SGDĐT-GDTXCN

Đăng bài:

V/v Kiểm tra soạn thảo và thiết kế giáo án điện tử, (ban hành ngày 08/11/2013)

Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy và học tập, thời gian qua Sở GDĐT đã tổ chứ các lớp bồi dưỡng chuyên đề "Soạn thảo và thiết kế giáo án điện tử" ....

Page 1 of 2